bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 13.06.2024, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Zamówienia do 130 tyś. zł

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2024 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę urządzeń klimatyzacyjnych wraz z montażem oraz wykonaniem robót towarzyszących dla ich uruchomienia w pomieszczeniach biurowych Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu.

Treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1

Schemat poglądowy

Załącznik nr 2

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2024 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na dostęp do elektronicznego systemu informacji prawnej w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2025 r. poprzez sieć Internet (strona internetowa Wykonawcy z użyciem – po stronie Zamawiającego – przeglądarki internetowej Google Chrome lub Mozilla Firefox  lub Microsoft Edge lub nowszych na Windows 7/8/10 lub późniejszych w dniu zakupu systemu, a także w trakcie trwania abonamentu na aktualnych, tj. wspieranych przez producenta, systemach operacyjnych), przy jednoczesnym korzystaniu z programu przez 6 osób przez 24 godziny 7 dni w tygodniu.

Treść zapytania ofertowego

Oferta

Pytania i odpowiedzi

Oferta - wersja edytowalna

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2024 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na odnowienie obecnie posiadanych 83 licencji Eset Protect Entry ON-PREM na 1 rok.

Treść zapytania ofertowego

Oferta

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2024 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę druków na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie

Treść zapytania ofertowego

Wzór druku

Oferta

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2024 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę druków na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie

Treść zapytania ofertowego

Wzory druków

Oferta

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2024 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń i utrzymania czystości w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie, znajdujących się w budynku przy ul. Grudziądzkiej 159b w Toruniu oraz odśnieżanie wejścia do budynku w okresie od 19.02.2024r. do 30.06.2024r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2024 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę druków na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie

Treść zapytania ofertowego

Wzory druków

Oferta

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze ofertyZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2024 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż i dostawę nowych, wolnych od wad tonerów do drukarek/urządzeń wielofunkcyjnych, znajdujących się na stanie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie oraz odbiór zużytych pojemników po tonerach w okresie od dnia podpisania umowy do 31.01.2025r.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Zmiana treści załącznika nr 1

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze ofertyZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2024 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług w zakresie służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkoleń pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu w okresie 01.02.2024r. do 31.01.2025r.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/2023 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę, instalację i wstępna konfigurację nowych, wolnych od wad dwóch urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/2023 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę druków na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Wzory druków

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/2023 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na „Sprzedaż i dostawę nowych, wolnych od wad tonerów do drukarek znajdujących się na stanie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie oraz odbiór zużytych pojemników po tonerach w okresie od dnia podpisania umowy do 31.01.2024 r.”

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Informacja o odstąpieniu od zapytania


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/2023 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na obsługę informatyczną jednostki w okresie od 17.07.2023r do 31.12.2024r.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Informacja o odstąpieniu od zapytania ofertowego


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/2023 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na transport mebli oraz dokumentów wraz z usługami towarzyszącymi na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu w okresie od dnia podpisania umowy d0 31.12.2023r. w maksymalnej ilości 16 godzin.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2023 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę, instalację i wstępną konfigurację nowych, wolnych od wad dwóch urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/2023 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę, instalację i wstępną konfigurację nowych, wolnych od wad dwóch urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Informacja o odstąpieniu od zapytania ofertowego


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2023 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż i dostawę nowych, wolnych od wad tonerów do drukarek/urządzeń wielofunkcyjnych znajdujących się na stanie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie oraz odbiór zużytych pojemników po tonerach w okresie od dnia podpisania umowy do 31.01.2024r.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Informacja o zmianie Załącznika nr 1

Zmieniony Załącznik nr 1

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2023 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na przedłużenie obecnie posiadanych 83 licencji Eset Protect Entry ON-PREM na 1 rok.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze  oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2023 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę, instalację i wstępną konfigurację nowych, wolnych od wad dwóch urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2023 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na uzyskanie od dnia 01.04.2023 r. do dnia 31.03.2024r. dostępu poprzez sieć Internet (strona internetowa Wykonawcy z użyciem – po stronie Zamawiającego – przeglądarki internetowej Google Chrome lub Mozilla Firefox lub Microsoft Edge lub nowszych na Windows 7/8/10 lub późniejszych w dniu zakupu systemu, a także w trakcie trwania abonamentu na aktualnych, tj. wspieranych przez producenta, systemach operacyjnych) do systemu elektronicznej informacji prawnej, przy jednoczesnym korzystaniu z programu przez 6 osóbb przez 24 godziny 7 dni w tygodniu.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Zmiana treści zapytania ofertowego

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2023 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę, instalację i wstępną konfigurację nowych, wolnych od wad dwóch urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Pytania i odpowiedzi

Informacja z odstąpienia od zapytania ofertowego


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2023 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń i utrzymania czystości w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie, znajdujących się w budynku przy ul. Rydygiera 12A w Toruniu oraz odśnieżanie wejścia do budynku w okresie od 01.03.2023r. do 30.06.2023r.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Informacja o odstąpieniu od zapytania ofertowego


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2023 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na obsługe informatyczna jednostki w okresie od 01.02.2023r do 31.07.2023r.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2023 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy dla pracowników Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu w okresie 01.02.2023r. do 31.01.2024r.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2023 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług w zakresie służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkoleń wstępnych pracowników  z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu w okresie 01.02.2023r. do 31.01.2024r.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/2022 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę druków na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/2022 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę druków na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Pytania i odpowiedzi

Informacja o odstąpieniu od zapytania


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/2022 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na obsługę informatyczną jednostki w okresie od 01.09.2022r. do 31.01.2023r.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/2022 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu, w ramach akcji przyjmowania wniosków i wprowadzania danych dotyczących świadczeń wypłacanych przez Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie, w tym z programu ;POMAGAMY 2- Toruński program wsparcia finansowego dla rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Toruń i wychowujących dzieci, które uczęszczają do niepublicznych żłobków, klubów dziecięcych albo są pod opieką dziennego opiekuna; w ramach 4 umów zleceń.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/2022 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę druków na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Pytania i odpowiedzi

Informacja o odstąpieniu od zapytania ofertowego


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2022 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę druków na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 Dodatki Mieszkaniowe

Załącznik nr 2 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/2022 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę druków na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Informacja o odstąpieniu od zapytania ofertowego


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2022 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na "Sprzedaż i dostawę nowych, wolnych od wad tonerów do drukarek/urządzeń wielofunkcyjnych znajdujących się na stanie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie oraz odbiór zużytych pojemników po tonerach w okresie od dnia podpisania umowy do 31.01.2023r."

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2022 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na uzyskanie od dnia 01.04.2022 r. do dnia 31.03.2023r. dostępu poprzez sieć Internet (strona internetowa Wykonawcy z użyciem – po stronie Zamawiającego – przeglądarki internetowej Google Chrome lub Mozilla Firefox lub Microsoft Edge lub nowszych na Windows 7/8/10 lub późniejszych w dniu zakupu systemu, a także w trakcie trwania abonamentu na aktualnych, tj. wspieranych przez producenta, systemach operacyjnych) do systemu elektronicznej informacji prawnej, przy jednoczesnym korzystaniu z programu przez 6 osób przez 24 godziny 7 dni w tygodniu.


Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Zmiana treści zapytania ofertowego

Pytania i odpowiedzi

Zmiana treści zapytania ofertowego

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2022 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na przedłużenie obecnie posiadanych 83 licencji Eset Endpoint Protection Advanced (3 AC-6FC-4FR) na 1 rok.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Zmiana treści zapytania ofertowego

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2022 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na odnowienie licencji TeamViewer Corporate Subscription na 1 rok.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Informacja o odstąpieniu od udzielenia zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2022 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na obsługę informatyczną  jednostki w okresie od 28.03.2022 r. do 31.08.2022 r.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2/a>

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2022 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na obsługę informatyczną  jednostki w okresie od 01.02.2022 r. do 31.07.2022 r.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Informacja o odstąpieniu od zapytania ofertowego


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2022 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do składania ofert na  świadczenie usług w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu, w ramach akcji przyjmowania i rozpatrywania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego w ramach 5 umów zleceń w okresie od 26.01.2022 r. do 30.04.2022 r.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Zmiana treści Zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 zmieniony

Informacja o odstąpieniu od zapytania ofertowego


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2022 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym oraz usługi odbioru przesyłek na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu w okresie 01.02.2022r. do 31.07.2022 r.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2022 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług w zakresie służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkoleń wstępnych pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu w okresie 01.02.2022r. do 31.01.2023r.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2021

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na "transport, załadunek, rozładunek mebli i urządzeń biurowych, transport, załadunek i rozładunek dokumentacji na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu w okresie 01-31.12.2021r. w maksymalnej ilości 30 godzin. "

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/2021

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na "Sprzedaż i dostawę nowych, wolnych od wad tonerów do drukarek/urządzeń wielofunkcyjnych znajdujących się na stanie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie oraz odbiór zużytych pojemników po tonerach w okresie od dnia podpisania umowy do 31.01.2022 r. "

Treść ogłoszenia>

Zmiana treści zapytania ofertowego

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2021

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy dla pracowników Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.01.2022 r.

Treść ogłoszenia>

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Informacja o braku ofert


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2021

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę druków na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2021

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu, znajdujących sie w budynku przy ul. Rydygiera 12A w Toruniu oraz odśnieżanie wejścia do budynku w okresie od 01.08.2021r. do 31.12.2021r.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2021

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na obsługę informatyczną jednostki w okresie od 25.05.2021r. do 31.12.2021r.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2021

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na obsługę informatyczną jednostki w okresie od 01.06.2021r. do 31.12.2021r.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Zmiana treści zapytania ofertowego

Załącznik nr 5

Informacja o odstąpieniu od zapytania ofertowego


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2021

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu, w ramach akcji przyjmowania wniosków na świadczenia wychowawcze w ramach 3 umów zleceń.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2021

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na "Odnowienie rocznej licencji TeamViewer Corporate Subscription na 1 rok".

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Informacja o braku ofert


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2021

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na "Podniesienie obecnie posiadanych 88 licencji Eset Endpoint Protection Standard (3AC-6FC-4GC) do poziomu Eset Endpoint Protection Advenced, przedłużenie obecnie posiadanych 7 licencji Eset Endpoint Protection Advenced (3AC-6FC-4FR) oraz zakup dodatkowych 5 licencji Eset Endpoint Protection Advenced - na 1 rok."

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi 2

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2021

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu, w ramach akcji przyjmowania wniosków na świadczenia wychowawcze w ramach 4 umów zleceń.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 21/2020

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: „uzyskanie od dnia 01.02.2021 r. do dnia 31.01.2022 r. dostępu poprzez sieć Internet (strona internetowa Wykonawcy z użyciem – po stronie Zamawiającego – przeglądarki internetowej Google Chrome lub Mozilla Firefox lub Microsoft Edge lub nowszych na Windows 7/8/10 lub późniejsze w dniu zakupu systemu, a także w trakcie trwania abonamentu na aktualnych, tj. wspieranych przez producenta, systemach operacyjnych) do systemu elektronicznej informacji prawnej, przy jednoczesnym korzystaniu z programu przez 6 osób przez 24 godziny 7 dni w tygodniu.”

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Pytania i odpowiedzi

Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert

Załącznik nr 1 (wersja edytowalna)

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 20/2020

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: świadczenie usług w zakresie służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkoleń wstępnych pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu w okresie 01.02.2021 r. do 31.01.2022 r.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi 2

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19/2020

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: "wykonanie usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu znajdujących się w budynku przy ul. Rydygiera 12a w Toruniu oraz odśnieżanie wejścia do budynku w okresie od 01.02.2021 r. do 31.07.2021 r.

Treść ogłoszenia

Załącznik 1

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o odstąpieniu od zapytania ofertowego


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 18/2020

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: Sprzedaż i dostawę nowych, wolnych od wad tonerów do drukarek/urządzeń wielofunkcyjnych znajdujących się na stanie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie oraz odbiór zużytych pojemników po tonerach w okresie od dnia 01.01.2021r. do 31.01.2022r.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 17/2020

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie usługi programistycznej w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie w zakresie wykonywania niezbędnych modyfikacji aplikacji, w szczególności w związku z koniecznością dostosowania ich do zmieniających się przepisów prawa oraz wytycznymi Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie, usuwaniu błędów aplikacji zgodnie z zgłoszeniami Centrum, dokonywanie niezbędnych zmian oraz optymalizacji bazy danych, mających bezpośredni wpływ na poprawę wydajności aplikacji. W okresie od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi 2

Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/2020

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie usługi programistycznej w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie w zakresie wykonywania niezbędnych modyfikacji aplikacji webowej do obsługi programu "POMAGAMY - Toruński program wsparcia rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością mieszkających na terenie Gminy Miasta Toruń na lata 2019 - 2023", w szczególności w związku z koniecznością dostosowania ich do zmieniających się przepisów prawa oraz wytycznymi Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie, usuwaniu błędów aplikacji zgodnie z zgłoszeniami Centrum, dokonywanie niezbędnych zmian oraz optymalizacji bazy danych, mających bezpośredni wpływ na poprawę wydajności aplikacji. W okresie od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Pytania i odpowiedzi

Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/2020

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: zakup i dostawę nowej, wolnej od wad drukarki laserowej na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/2020

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: usługę wykonania, dostawy i montażu 15 fabrycznie nowych, pełnowartościowych, wolnych od wad, wykonanych zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi regałów archiwalnych, metalowych, wyposażonych w ograniczniki boczne i tylne na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/2020

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu w ramach akcji przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia rodzinnego i alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021 w ramach 3 umów zleceń.

Treść ogłoszenia

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/2020

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu w ramach akcji przyjmowania wniosków na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia dobry start w ramach 5 umów zleceń.

Treść ogłoszenia

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2020

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: "wykonanie usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu znajdujących się w budynku przy ul. Rydygiera 12a w Toruniu oraz odśnieżanie wejścia do budynku w okresie od 01.08.2020 r. do 31.01.2021 r.

Treść ogłoszenia

Załącznik 1

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/2020

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: "dostawę druków na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r."

Treść ogłoszenia

Załącznik 1

Załącznik 2

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2020

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do składania oferty na świadczenie usług w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu, w ramach akcji przyjmowania wniosków na świadczenie z Programu „Dobry Start” w ramach 11 umów zleceń.

Treść ogłoszenia

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2020

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: "Przedłużenie obecnie posiadanych 88 licencji Eset Endpoint Antyvirus Suite oraz przedłużenie obecnie posiadanych 7 licencji Eset Endpoint Security na okres od 14.04.2020 r. do 14.04.2021 r.

Treść ogłoszenia

Załącznik 1

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2020

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: zakup materiałów oraz wykonanie ścianki działowej o wymiarach 3,18 m x 5,90 m wykonanej w ramach systemu ścian działowych gipsowo-kartonowych wraz z dostosowaniem instalacji elektrycznej i oświetleniowej w pomieszczeniu budynku Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych przy ul. Rydygiera 12A.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2020

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: dostawę nowego, wolnego od wad przełącznika sieciowego na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2020

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: transport, załadunek i rozładunek mebli i dokumentacji na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu w zależności od zaistniałej potrzeby w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2020

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie usługi programistycznej w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie w zakresie wykonywania niezbędnych modyfikacji aplikacji, w szczególności w związku z koniecznością dostosowania ich do zmieniających się przepisów prawa oraz wytycznymi Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie, usuwaniu błędów aplikacji zgodnie z zgłoszeniami Centrum, dokonywanie niezbędnych zmian oraz optymalizacji bazy danych, mających bezpośredni wpływ na poprawę wydajności aplikacji. W okresie od dnia  11.02.2020 r. do 31.12.2020 r.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1 - edytowalny

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi 2

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2020

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie usługi programistycznej w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie w zakresie wykonywania niezbędnych modyfikacji aplikacji webowej do obsługi programu "POMAGAMY - Toruński program wsparcia rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością mieszkających na terenie Gminy Miasta Toruń na lata 2019 - 2023", w szczególności w związku z koniecznością dostosowania ich do zmieniających się przepisów prawa oraz wytycznymi Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie, usuwaniu błędów aplikacji zgodnie z zgłoszeniami Centrum, dokonywanie niezbędnych zmian oraz optymalizacji bazy danych, mających bezpośredni wpływ na poprawę wydajności aplikacji. W okresie od dnia  11.02.2020 r. do 31.12.2020 r.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1 - edytowalny

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi 2

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2020

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: Sprzedaż i dostawę zamiennych oraz oryginalnych lub równoważnych, nowych, wolnych od wad tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek/urządzeń wielofunkcyjnych znajdujących się na stanie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie, odbiór zużytych pojemników po tonerach oraz na usługę naprawy, regeneracji oraz czyszczenia drukarek/urządzeń wielofunkcyjnych znajdujących się na stanie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie od dnia 3.02.2020 r. do 31.01.2021 r.

Treść ogłoszenia

Załącznik 1.pdf

Załącznik 2.pdf

Załącznik 2.docx

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2020

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: „Wykonanie usług z zakresu sprzątania pomieszczeń biurowych w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu, znajdujących się w budynku przy ul. Rydygiera 12A w Toruniu oraz odśnieżanie wejścia do budynku w okresie od 20.01.2020 r. do 31.07.2020 r.”

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 31/2019

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na:   „uzyskanie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.01.2021 r. dostępu poprzez sieć Internet (strona internetowa Wykonawcy z użyciem – po stronie Zamawiającego – przeglądarki internetowej Google Chrome 56.x lub Mozilla Firefox 51.x lub Microsoft Edge lub nowszych na Win7/Win8/Win10 lub późniejsze w dniu zakupu systemu, a także w trakcie trwania abonamentu na aktualnych, tj. wspieranych przez producenta, systemach operacyjnych) do systemu elektronicznej informacji prawnej, przy jednoczesnym korzystaniu z programu przez 6 osób przez 24 godziny 7 dni w tygodniu.”

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Pytania i odpowiedzi

Zmiana treści zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 (wersja edytowalna)

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 30/2019

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy dla pracowników Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Zmiana treści zapytania ofertowego

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 29/2019

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług w zakresie służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkoleń wstępnych pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 28/2019

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: „dostawę nowego, wolnego od wad urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu.”

Treść ogłoszenia

Załącznik 1

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o odstąpieniu od zapytania ofertowego


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 27/2019

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: „usługę wykonania, dostawy i montażu fabrycznie nowych, pełnowartościowych, wolnych od wad, wykonanych zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi mebli wraz z wyposażeniem na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu.”

Treść ogłoszenia

Załącznik 1

Załącznik 2

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26/2019

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę butelkowanej naturalnej wody mineralnej gazowanej i niegazowanej na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 25/2019

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług w zakresie służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkoleń wstępnych pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 24/2019

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę druków na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2019 r.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Załącznik nr 13

Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2019

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: "wykonanie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych, sanitariatów i korytarza w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu, znajdujących się na IIp. budynku przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu, w okresie od 08.07.2019 r. do 31.12.2019 r."

Treść ogłoszenia

Załącznik 1

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o odstąpieniu od udzielenia zamówienia


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 22/2019

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: "dostawę druków na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r."

Treść ogłoszenia

Załącznik 1

Załącznik 2

Informacja o zmianie treści załącznika

Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 21/2019

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: "dostawę i montaż 3 urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu."

Treść ogłoszenia

Załącznik 1

Załącznik 2

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 20/2019

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do składania oferty na świadczenie usług w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu, w zakresie  przyjmowania wniosków na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się 1 lipca 2019 r. w ramach 16 umów zleceń na następujących warunkach..

Treść ogłoszenia

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19/2019

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do składania oferty na świadczenie usług w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu, w ramach akcji przyjmowania wniosków na świadczenia z Programów "Rodzina+" i "Dobry Start" w ramach 21 umów zleceń.

Treść ogłoszenia

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 18/2019

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: "dostawę i montaż 4 urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu."

Treść ogłoszenia

Załącznik 1

Załącznik 2

Informacja z otwarcia ofert

Odstąpienie od udzielenia zamówienia


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 17/2019

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: "usługę wykonania, dostawy i montażu fabrycznie nowych, pełnowartościowych, wolnych od wad, wykonanych zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi mebli wraz z wyposażeniem na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu."

Treść ogłoszenia

Załącznik 1

Załącznik 2

Informacja z otwarcia ofert


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/2019

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: "zakup i dostawę nowych, wolnych od wad urządzeń biurowych na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu."

Treść ogłoszenia

Załącznik 1

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/2019

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: dostawę poleasingowych, wolnych od wad 19 sztuk komputerów na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie.

Treść ogłoszenia

Załącznik 1

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/2019

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: "dostawę, instalacje i wstępną konfigurację nowych, wolnych od wad dwóch urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu."

Treść ogłoszenia

Załącznik 1

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/2019

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: "dostawę nowego, wolnego od wad przełącznika sieciowego na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu."

Treść ogłoszenia

Załącznik 1

Informacja z otwarcia ofert


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/2019

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: "zakup i dostawę nowych, wolnych od wad urządzeń biurowych na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu."

Treść ogłoszenia

Załącznik 1

Odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2019

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: "usługę wykonania, dostawy i montażu fabrycznie nowych, pełnowartościowych, wolnych od wad, wykonanych zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi mebli wraz z wyposażeniem na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu."

Treść ogłoszenia

Załącznik 1

Załącznik 2

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/2019

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: "zakup i dostawę dwóch sztuk poleasingowych lub nowych, wolnych od wad firmowych serwerów z oprogramowaniem operacyjnym."

Treść ogłoszenia

Załącznik 1

Informacja z otwarcia ofert


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2019

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: "stworzenie i wdrożenie aplikacji webowej obsługującej toruński program wsparcia rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń na lata 2019 - 2023 wraz z usługą aktualizowania aplikacji, dodawania i usuwania treści oraz serwisowania i utrzymania aplikacji  do 31.12.2019 r."

Treść ogłoszenia

Załącznik 1

Odstąpienie od udzielenia zamówienia


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2019

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: "usługę wykonania, dostawy i montażu fabrycznie nowych, pełnowartościowych, wolnych od wad, wykonanych zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi mebli wraz z wyposażeniem na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu"

Treść ogłoszenia

Załącznik 1

Załącznik 2

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2019

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: "Przedlużenie obecnie posiadanych 88 licencji Eset Endpoint Antyvirus Suite oraz przedłużenie obecnie posiadanych 7 licencji Eset Endpoint Security na okres od 14.04.2019 r. do 14.04.2020 r.

Treść ogłoszenia

Załącznik 1

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2019

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: sprzedaż i dostawę zamiennych oraz oryginalnych lub równoważnych, nowych, wolnych od wad tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek/urządzeń wielofunkcyjnych znajdujących się na stanie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie, odbiór zużytych tonerów oraz na usługę naprawy, regeneracji oraz czyszczenia drukarek/urządzeń wielofunkcyjnych znajdujących się na stanie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie od dnia 1.04.2019 r. do 31.12.2019 r.

Treść ogłoszenia

Załącznik 1.pdf

Załącznik 2.pdf

Załącznik 1.docx

Załącznik 2.docx

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2019

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie usługi programistycznej w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie w zakresie wykonywania niezbędnych modyfikacji aplikacji, w szczególności w związku z koniecznością dostosowania ich do zmieniających się przepisów prawa oraz wytycznymi Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie, usuwaniu błędów aplikacji zgodnie z zgłoszeniami Centrum, dokonywanie niezbędnych zmian oraz optymalizacji bazy danych, mających bezpośredni wpływ na poprawę wydajności aplikacji. W okresie od dnia  01.04.2019 r. do 31.12.2019 r.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania 2

Odstąpienie od udzielenia zamówienia


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2019

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: sprzedaż i dostawę zamiennych oraz oryginalnych, nowych, wolnych od wad tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek/urządzeń wielofunkcyjnych znajdujących się na stanie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie, odbiór zużytych tonerów oraz na usługę naprawy, regeneracji oraz czyszczenia drukarek/urządzeń wielofunkcyjnych znajdujących się na stanie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie od dnia 11.03.2019 r. do 31.12.2019 r.

Treść ogłoszenia

Załączniki

Pytania i odpowiedzi

Odstąpienie od zapytania ofertowego


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2019

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: świadczenie usług dostępu do obiektów sportowo – rekreacyjnych na podstawie imiennych kart sportowych dla pracowników Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu w okresie od 10.02.2019 r. – 31.12.2019 r.

Treść ogłoszenia

Załączniki

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2019

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: świadczenie usług dostępu do obiektów sportowo – rekreacyjnych na podstawie imiennych kart sportowych dla pracowników Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu w okresie od 01.02.2019 r. – 31.12.2019 r.

Treść ogłoszenia

Załączniki

Pytania i odpowiedzi

Zmiana treści zapytania ofertowego

Załącznik

Pytanie i odpowiedzi 2

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o nieudzieleniu zamówienia


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: "Wykonanie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych, sanitariatów i korytarza w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu, znajdującym się przy Bydgoskiej 74, w okresie od 21.01.2019 do 31.12.2019 r."

Treść ogłoszenia

Załączniki

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2018

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: "zakup i dostawę nowych, wolnych od wad 51 sztuk telefonów IP na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu."

Treść ogłoszenia

Załączniki

Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o nieudzieleniu zamówienia


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 22/2018

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: "Wykonanie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych, sanitariatów i korytarza w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu, znajdującym się przy Bydgoskiej 74, w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r."

Treść ogłoszenia

Załączniki

Odpowiedzi na pytania

Informacja o nieudzieleniu zamówienia


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 21/2018

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na:   „uzyskanie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019r. dostępu poprzez sieć Internet (strona internetowa Wykonawcy z użyciem – po stronie Zamawiającego – przeglądarki internetowej Google Chrome 56.x lub Mozilla Firefox 51.x lub Microsoft Edge lub nowszych na WinXP/Win7/Win8 lub późniejsze) do systemu elektronicznej informacji prawnej, przy jednoczesnym korzystaniu z programu przez 6 osób przez 24 godziny 7 dni w tygodniu.”

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o nieudzieleniu zamówienia


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 20/2018

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi dostawę i montaż 5 urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19/2018

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: zakup i dostawę nowych, wolnych od wad urządzeń biurowych na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 18/2018

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: zakup i dostawę nowych, wolnych od wad urządzeń biurowych na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zmianie wykonawcy


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 17/2018

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: usługę wykonania, dostawy i montażu fabrycznie nowych, pełnowartościowych, wolnych od wad, wykonanych zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi mebli wraz z wyposażeniem na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/2018

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: zakup i dostawę nowych, wolnych od wad urządzeń biurowych na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Odpowiedzi na pytania

Odstąpienie od udzielenia zamówienia


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/2018

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych, sanitarnych i korytarza w Zespole ds. wyprawek szkolnych Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu, znajdującym się przy Bydgoskiej 74, w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2018 r.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/2018

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: usługę wykonania, dostawy i montażu fabrycznie nowych, pełnowartościowych, wolnych od wad, wykonanych zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi, regałów archiwalnych, metalowych na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/2018

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: świadczenie usług w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu, na podstawie umowy zlecenie dla 8 osób w ramach akcji przyjmowania i rozpatrywania wniosków na świadczenia "Dobry start" na rok szkolny 2018/2019.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/2018

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę druków na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Uzupełnienie informacji z otwarcia ofert


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2018

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę druków na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/2018

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: usługę wykonania, dostawy i montażu fabrycznie nowych, pełnowartościowych, wolnych od wad, wykonanych zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi mebli wraz z wyposażeniem na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2018

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: świadczenie usług w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu, na podstawie umowy zlecenie dla 15 osób w ramach akcji przyjmowania i rozpatrywania wniosków na świadczenia "Dobry start" na rok szkolny 2018/2019.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2018

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: świadczenie usług w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu, na podstawie umowy zlecenie dla 6 osób w ramach akcji przyjmowania wniosków na świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne, świadczenia wychowawcze 500+ na okres zasiłkowy 2018/2019.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2018

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: zakup i dostawę nowych, wolnych od wad 3 urządzeń wielofunkcyjnych oraz 2 niszczarek dokumentów na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Pytania i odpowiedzi


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2018

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: usługę dostępu do systemu elektronicznej bazy aktów prawnych w zakresie rachunkowości budżetowej na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2018

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: usługę wykonania, dostawy i montażu fabrycznie nowych, pełnowartościowych, wolnych od wad, wykonanych zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi, regałów archiwalnych metalowych na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2018

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych, sanitariatów i korytarza w Dziale Świadczeń Wychowawczych Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu, znajdującym się przy Bydgoskiej 74 w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2018r.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2018

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych, sanitariatów i korytarza w Dziale Świadczeń Wychowawczych Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu, znajdującym się przy Bydgoskiej 74 w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2018r.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o odstąpieniu od udzielenie zamówienia


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2018

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie usługi programistycznej w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie w zakresie wykonywania niezbędnych modyfikacji aplikacji, w szczególności w związku z koniecznością dostosowania ich do zmieniających się przepisów prawa oraz wytycznymi Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie, usuwaniu błędów aplikacji zgodnie z zgłoszeniami Centrum, dokonywanie niezbędnych zmian oraz optymalizacji bazy danych, mających bezpośredni wpływ na poprawę wydajności aplikacji. W okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2018r.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: świadczenie usług dostępu do obiektów sportowo – rekreacyjnych na podstawie imiennych kart sportowych dla pracowników Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu w okresie od 01.02.2018 r. – 31.12.2018 r.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26/2017

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: Zakup i dostawę fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych, pełnowartościowych, wolnych od wad, wykonanych z normami branżowymi: 32 szt. komputerów PC wraz z oprogramowaniem, oraz 43 licencji Microsoft Office Standard 2016 SNGL MVL z prawem do obniżenia wersji Microsoft Office standard 2010 SNGL MVL na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu”.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Odpowiedź na pytania

Informacja o nieudzieleniu zamówienia


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 25/2017

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: "Usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu w okresie od 01.02.2018 r. do 31.01.2019 r."

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Odpowiedzi na pytania

Informacja o odstąpieniu od udzielenia zamówienia


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 24/2017

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: „Zakup i sukcesywną dostawę regenerowanych, zamiennych i nowych wolnych od wad tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek/urządzeń wielofunkcyjnych znajdujących się na stanie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie oraz na usługę naprawy, regeneracji oraz czyszczenia drukarek/urządzeń wielofunkcyjnych znajdujących się na stanie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w 2018 r.”

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2017

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: „usługę wykonania, dostawy i montażu fabrycznie nowych, pełnowartościowych, wolnych od wad, wykonanych zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi mebli wraz z wyposażeniem na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 22/2017

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: „uzyskanie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 12.2018r. dostępu poprzez sieć Internet (strona internetowa Wykonawcy z użyciem – po stronie Zamawiającego – przeglądarki internetowej Google Chrome 56.x lub Mozilla Firefox 51.x lub Microsoft Edge lub nowszych na WinXP/Win7/Win8 lub późniejsze) do systemu elektronicznej informacji prawnej, przy jednoczesnym korzystaniu z programu przez 6 osób przez 24 godziny 7 dni w tygodniu.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Odpowiedzi na pytania

Załącznik nr 3

Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 21/2017

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: „Zakup i dostawę fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych: sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek oraz programu antywirusowego na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu.”

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Informacja o nieudzieleniu zamówienia


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 20/2017

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: „wykonanie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych, sanitariatów i korytarza w Dziale Świadczeń Wychowawczych Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu, znajdującym się przy Bydgoskiej 74 w okresie: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.”

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19/2017

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę druków na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 18/2017

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu, w ramach umowy zlecenie - w ilości 434 godzin, w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 17/2017

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na usługę wykonania, dostawy i montażu fabrycznie nowej, pełnowartościowej, wolnej od wad, wykonanej zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi, szafy na akta wraz z wyposażeniem na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Informacja o braku ofert


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/2017

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę druków na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Informacja o przedłużeniu składania ofert

I


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/2017

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu, na podstawie umowy zlecenia dla 7 osób w ramach akcji przyjmowania wniosków na świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne i świadczenia wychowawcze 500 + na okres zasiłkowy 2017/2018.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Informacja o wyborze oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/2017

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do składania ofert na: świadczenie usług w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu, na podstawie umowy zlecenia dla 7 osób w ramach akcji przyjmowania wniosków na świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne i świadczenia wychowawcze 500 + na okres zasiłkowy 2017/2018.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Zmiana treści zapytania ofertowego

Informacja o nie udzieleniu zamówienia


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/2017

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę druków na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu w okresie od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/2017

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: świadczenie usług zakup i dostawę fabrycznie nowej, pełnowartościowej, wolnej od wad maszyny serwerowej na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2017

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: świadczenie usług w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie, w ramach umowy zlecenie - w ilości 434 godzin, w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/2017

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: świadczenie usług zakup i dostawę fabrycznie nowej, pełnowartościowej, wolnej od wad maszyny serwerowej na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Odpowiedzi na pytania

Informacja o unieważnieniu postępowania


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2017

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: świadczenie usług dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych na podstawie imiennych kart sportowych dla pracowników Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Wyjaśnienia dot. zapytania ofertowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2017

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na usługę polegającą na: wykonaniu i dostawie  2000 szt. plastikowych kart CR 80 z wzorem graficznym Toruńskiej Karty Dużej Rodziny, dwustronnie zadrukowanych, niespersonalizowanych zgodnie z projektem Zamawiającego na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2017

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na usługę polegającą na: przygotowaniu podłoża, zakupie wykładziny PCV dla Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie z siedzibą przy ul. Batorego 38/40 w Toruniu wraz z dostawą i montażem w pomieszczeniach biurowych wyznaczonych przez Zamawiającego.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2017

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: ”zakup i dostawę 5 sztuk fabrycznie nowych i wolnych od wad niszczarek dokumentów na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu”.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2017

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na:   „wykonanie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych, sanitariatów i korytarza w Dziale Świadczeń Wychowawczych Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu, znajdującym się przy Bydgoskiej 74 w okresie: 01.04.2017 r. - 31.12.2017 r.”.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2017

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty, której przedmiotem jest usługa wykonania, dostawy i montażu fabrycznie nowych, pełnowartościowych, wolnych od wad, wykonanych zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi mebli wraz z wyposażeniem na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2017

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na "uzyskanie do dnia 12.2017 r. dostępu poprzez sieć Internet (strona internetowa Wykonawcy z użyciem – po stronie Zamawiającego – przeglądarki internetowej Google Chrome 56.x lub Mozilla Firefox 51.x lub Microsoft Edge lub nowszych na WinXP/Win7/Win8 lub późniejsze) do systemu elektronicznej informacji prawnej, przy jednoczesnym korzystaniu z programu przez 6 osób przez 24 godziny 7 dni w tygodniu."

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Odpowiedzi załącznik nr 1

Zmiana terminu składania ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na „zakup i sukcesywną dostawę regenerowanych, zamiennych i nowych wolnych od wad tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek/urządzeń wielofunkcyjnych znajdujących się na stanie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie oraz na usługę naprawy, regeneracji oraz czyszczenia drukarek/urządzeń wielofunkcyjnych znajdujących się na stanie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie ”.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017

 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu”.

Treść Ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Odpowiedzi załącznik nr 1

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Magda Lenkiewicz
Publikacja dnia: 13.06.2024
Podpisał: Dawid Żuchowski
Dokument z dnia: 02.01.2017
Dokument oglądany razy: 15 587