bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz.U.2020.2176 t.j. ze zm.)
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.2007.10.68 z dnia 2007.01.22)

Informacja publiczna nr 1Opublikował: Magda Lenkiewicz
Publikacja dnia: 17.02.2022
Podpisał: Dawid Żuchowski
Dokument z dnia: 01.01.2017
Dokument oglądany razy: 3 522