bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Zamówienia powyżej 130 tyś. zł

Link do zamówienia publicznego nr 4/2023: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym oraz usługi odbioru przesyłek na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu w okresie od dnia 02.01.2024r. do 31.12.2024r."

Link do zamówienia publicznego nr 3/2023: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym oraz usługi odbioru przesyłek na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu w okresie od dnia zawarcia umowy do 29.12.2023r"

Link do zamówienia publicznego nr 2/2023: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym oraz usługi odbioru przesyłek na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.01.2024r"


Link do zamówienia publicznego nr 1/2023: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym oraz usługi odbioru przesyłek na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.01.2024r"


Link do zamówienia publicznego nr 1/2022:„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym oraz usługi odbioru przesyłek na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu w okresie od dnia podpisania umowy do 31.01.2023r"


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2020/UP

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usługi odbioru przesyłek na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu w okresie od 01.02.2021 r. do 31.01.2022 r.".

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Pytania i odpowiedzi

Zmiana treści zapytania ofertowego

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019/UP

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usługi odbioru przesyłek na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu".

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Zmiana treści zapytania ofertowego

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2018/UP

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usługi odbioru przesyłek na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu".

Treść ogłoszenia

Załączniki

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018/UP

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usługi odbioru przesyłek na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu".

Treść ogłoszenia

Załączniki

Pytania i odpowiedzi

Informacja o nieudzieleniu zamówienia


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017/UP

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu”.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Odpowiedzi na pytania

Zmiana treści zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 po zmianach

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/UP

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu".

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Odpowiedzi na pytania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Magda Lenkiewicz
Publikacja dnia: 23.11.2023
Podpisał: Dawid Żuchowski
Dokument z dnia: 02.01.2017
Dokument oglądany razy: 5 645